Vinculando a historia da arte coa educación menstrual

2022

Cafés Feministas Almería

ODS05 Igualdade Xenero, ODS03 Saude Benestar

No 2020 creouse un grupo de menstruación consciente no marco do colectivo Café Feministas de Almería, xurdido da necesidade de rachar estigmas, reivindicar o papel das mulleres na sociedade na que o tabú menstrual forma parte da opresión patriarcal, e garantir ás mulleres o acceso á información oportuna. A menstruación, entendida e empregada como símbolo identitario de feminidade, converterase en obxecto de creación e iniciará novas visións e plantexamentos dos corpos das mulleres

Facebook | Instagram

Por que non chamamos á menstruación polo seu nome?

A menstruación é un fenómeno que abrangue numerosas intervencións en canto á reprodución, psicoloxía, antropoloxía, filosofía, e o ámbito social e cultural. Enlaza coas cuestións primordiais da vida das mulleres: a experiencia corporal e existencial, a unión co propio corpo, a capacidade de tomar decisións sobre a procreación, o feminismo, a identidade, o papel feminino na sociedade, a temporalidade, a xestación e o aborto, o íntimo e o público.

“As normas socioculturais nocivas, o estigma, os prexuízos e os tabús que persisten entorno á menstruación seguen sendo unha das principais causas de exclusión e discriminación das mulleres e das nenas”, segundo apunta a ONU nun comunicado conxunto, emitido en vésperas do Día Internacional da Muller, o 8 de marzo de 2019. Os eufemismos teñen un propósito, dannos palabras para falar sobre cousas que culturalmente son consideradas tabú e, neste caso, o impacto dos tabús menstruais é claro.

Menstruar non só é fisioloxía, é un feito cultural e político. Cada cultura, cada sociedade, constrúe unha concepción propia sobre o significado de menstruar, polo que este feito converteuse nun estigma sen fronteira. Aínda que hai países que aboliron as prácticas discriminatorias e implementan políticas para evitalas, hai moita indiferenza política e lexislativa con respecto aos dereitos humanos das mulleres durante o seu ciclo menstrual, o que debe cambiar xa. As persoas expertas sinalan que esta situación súmase as dificultades que teñen para conseguir produtos e instalacións de hixiene e saneamento, polo que moitas rapazas e mulleres deixan de ir á escola ou ao traballo, co que isto implica na súa educación e situación económica.

Os tabús que persisten na sociedade supoñen distintos graos de perigo para as mulleres, identificando dende o sentimento de incomodidade, ata verdadeiras ameazas para a saúde das mulleres. Neste contexto, cabe sinalar a crenza de que a dor menstrual é normal e asumible, o que non debería estar normalizado xa que en moitas ocasións poden estarse agochando síntomas de enfermidades de especial gravidade, ou patoloxías que impiden o desenvolvemento dunha vida normal. Asi mesmo, en numerosos países, as mulleres aínda son consideradas “contaminadas e impuras” mentres se atopan menstruando, impoñéndoselles restricións de todo tipo. Non se lles permite tocar a auga ou cociñar, non poden asistir a cerimonias nin lugares relixiosos ou culturais, e non poden participar en actividades comunitarias. Aínda peor, en certos lugares non poden entrar ás casas, sendo confinadas en alpendres nos que sofren frío e illamento, ademais do risco de contraer enfermidades.

Estas prácticas reforzan o estigma e a vergoña que proveñen dos estereotipos que envolven á menstruación e que impactan en todos os aspectos da vida e no goce dos dereitos humanos das mulleres e, en especial, das nenas. Ao longo da historia son numerosos os estudos antropolóxicos, históricos, sociais e políticos que demostran que a menstruación, algo natural, foi convertido nun elemento que vulnera os dereitos das mulleres (especialmente adolescentes), ao non estar informadas sobre os campos propios do seu crecemento, non sendo comprendidas e non contando con infraestrutura adecuada ás súas necesidades: pouca información, vergoña e tabú, violencia e inadecuados servizos hixiénicos.

A estas graves complicacións, nos países menos desenvolvidos súmaselle problemas económicos para acceder a compresas ou tampóns (se estes últimos están dispoñibles), e un elevado número de poboación non ten acceso a saneamento básico nin dispón de instalacións sanitarias nas escolas, traballos ou nos domicilios.

Por estas razóns, debe existir o acceso á hixiene, garantindo a privacidade e podendo empregar insumos de xeito privado e íntimo. Destacamos tamén o dereito a non vivir con incomodidade e vergoña, xunto a poder conseguir artigos de hixiene e acceder a información para evitar trastornos. É urxente garantir o dereito das nenas e adolescentes a acceder a información completa e oportuna para poder vivir sen temor nin vergoña a súa menstruación e sexualidade, e relacionarse de forma positiva co seu propio corpo. Estes tabús socavan o camiño cara a igualdade de xénero e o exercicio dos dereitos á saúde, vivenda, auga e saneamento, educación e traballo, entre outros.

Desafiando las reglas

A menstruación como reivindicación feminista

O xerme deste proxecto xorde a raíz de Clara Cazorla García, quen asiste a un encontro sobre educación menstrual impartido por Amanda López Cobo, cofundadora do proxecto Educación Menstrual Lunática. Clara decide vincular nun traballo de investigación a súa disciplina (historia do arte), coa educación menstrual, dando lugar a un traballo de fin de grao titulado “A menstruación como reivindicación feminista: arte menstrual en EEUU (60-70)". Neste contexto, esta experiencia xorde tras realizar un encontro sobre arte menstrual no mes de xullo de 2020, a cargo de Clara Cazorla García, no espazo La Resistencia Almería, en colaboración con Cafés Feministas de Almería.

Os estudos e teorías que xiran entorno á menstruación son innumerables. Estes escritos, realizados principalmente por persoas non menstruantes, tiveron connotacións negativas durante séculos, o que axuda a xerar un tabú entorno a este proceso, xerando desigualdades sociais e unha forte opresión do sexo feminino. Ao longo dos séculos, a menstruación é un tema recorrente de estudo para diversas ramas de coñecemento. Polo xeral, resulta complicado descubrir relixións, sociedades e partes do mundo nas que as mulleres non se lles faga sentir sucias, culpables ou perigosas polo seu sangrado mensual. Neste contexto, tratar a menstruación como un proceso a ocultar inflúe na forma na que as mulleres nos sentimos con respecto aos nosos corpos. Ignorar e non falar en público deste tema fai da menarquía un momento de desorientación para as rapazas, que non saben como tratar a natureza do seu corpo.

Os primeiros tabús menstruais atopámolos en grandes escritos como o Corán ou a Biblia, dando comezo dos estigmas cargados de misoxinia que serán estendidos durante séculos sucesivos ata os nosos días. Ao longo da historia dos textos sobre a menstruación foron escritos por homes e sempre vendo o ciclo menstrual como algo descoñecido, alleo, curioso e repulsivo, o que se reflicte nestas obras. Dende os inicios, os textos sobre a menstruación desenvólvense a partir da opinión do xénero masculino, chegando esta influencia ata os nosos días. Este feito creou gran parte dos tabús e prexuízos perpetuados ao longo da historia e que aínda perviven nas nosas sociedades.

Gloria Steinem, autora do ensaio If men could menstruate (1978), non se equivoca cando afirma que a experiencia menstrual tería connotacións positivas se xirasen entorno ás características masculinas. Esta sociedade está creada polas persoas que nunca menstruaron, polo que téndese a non valorar a menstruación e a relacións ás mulleres únicamente coa capacidade de enxendrar. Menstruar, sen embargo, non ten que definir a posibilidade de ser nais, xa que limitar o noso corpo a unha soa función é violento e discriminatorio. A menstruación vai máis aló dun proceso físico: é un proceso mental, emocional, cultural e político. 

É evidente que o problema de opresión segue presente nos nosos días, mentres que as rapazas aprenden a intercambiar compresas e tampóns dunha forma case clandestina, para que ninguén se decate de que están menstruando. Concretamente, podería ser 3 palabras as que definen a experiencia menstrual neste sistema: sucidade, culpa e vergoña. A maioría das mulleres do mundo seguen sen ser conscientes do poder do seu corpo e non coñecen as fases cíclicas que experimentan. Trátase dun problema educativo que non ensina ás persoas menstruantes a coñecerse en profundidade, e que deriva de séculos de desprezo e infravaloración do sexo feminino e todo o relacionado con elas, máis alá de intereses patriarcais.

O activismo menstrual loita principalmente por erradicar tabús menstruais, mellorar produtos de hixiene íntima que se consideran nocivos para a saúde polos seus compoñentes químicos, diminuír o custo destes produtos e reducir o impacto medio ambiental derivado destes produtos. Á súa vez, instan ás mulleres a procurar alternativas fora dos produtos de hixiene íntima fabricados polas grandes industrias. Na actualidade, a suma de mulleres e a toma de conciencia na loita menstrual vai aumentando e cada vez son mais os libros, congresos, obradoiros e debates realizados en torno a este tema, loitando por cambiar a vivencia menstrual das mulleres e demostrando que a menstruación non é só un proceso fisiolóxico. Dentro deste marco, cabe mencionar a arte menstrual como vertente da arte feminista xurdida na segunda metade do século XX: artistas que puxeron de manifesto nas súas creacións a propia experiencia como mulleres, tomando como referencia o corpo feminino, entendido e empregado como símbolo identitario de poder.

Grupo de menstruación consciente

Esta micro – experiencia foi impulsada dende Cafés Feministas Almería, un colectivo auto xestionado que nace no 2016 co propósito de crear espazos seguros, respectuosos e participativos onde compartir experiencias, crear círculos e aprender sobre feminismo. Esta asociación cultural colabora con distintos colectivos, asociacións e centros na realización de actividades relacionadas co feminismo, sendo neste marco no que se desenvolve o Grupo de Menstruación Consciente, dinamizado por Clara Cazorla García, historiadora da arte e educadora menstrual.

O grupo de menstruación consciente xorde a raíz da necesidade de visibilizar un tema tabú como a menstruación, que as persoas menstruantes chegan a descoñecer en profundidade. O grupo desenvolveuse en 6 sesións distribuídas ao longo de 3 meses, nas que se trataron distintos temas relacionados coa menstruación. Ademais compartiuse material para traballar e complementar o discutido en cada sesión, que incluímos en anexos. Participaron aproximadamente 40 mulleres de distintas idades, en formato presencial e en liña.

Os temas abordados nas sesións foron os seguintes:

- Fases do ciclo menstrual, órganos sexuais que interveñen no proceso e consecuencias no estado mental e físico

- Endometriose (afectación sufrida por mulleres, incluso sen sabelo, en silencio e con estigma)

- Menarquía e primeira menstruación

- Tabú menstrual: dende que prisma é analizado a menstruación en distintas culturas? O estigma e os problemas asociados a menstruar en sociedades patriarcais

- Produtos de hixiene menstrual: copa menstrual, compresas, tampóns, toallas, etc

- Menopausia

1. Fases ciclo menstrual 2. Dismenorrea e endometriose 3. Menarquía 4. Tabu Menstrual 5. Produtos hixiene menstrual 6. Menopausia