Elas tamén pintan

2022

7H Cooperativa Cultural

ODS05 Igualdade Xenero, ODS11 Cidades Comunidades Sostibles

Elas tamén Pintan é un laboratorio de arte urbana en clave feminista orientado a concienciar á mocidade sobre as desigualdades de xénero neste eido creativo e a dotar ás mulleres máis novas dun espazo formativo e de creación libre e seguro. A través da combinación de sesións teóricas con roteiros e obradoiros de experimentación, revisase a historia da arte urbana desde unha perspectiva de xénero, recoñecendo o traballo das artistas galegas, rachando estereotipos e facilitando ferramentas creativas ás participantes para a transformación artística igualitaria do espazo público

Web | Facebook | Instagram | Youtube

Coñecemos a historia da arte urbana con perspectiva de xénero

Esta iniciativa comeza coa revisión colectiva da historia da disciplina desde unha perspectiva de xénero. Trátase de coñecer e de aproximarse ás orixes e diferentes etapas da arte urbana así como a algunhas das referentes no eido internacional, estatal e galego en cada unha das técnicas e formulacións que adopta esta versátil expresión creativa.

 

Reflexionamos sobre as mulleres na arte urbana a través de roteiros pola cidade

O segundo momento desta iniciativa tratouse de descubrir: a través da celebración de roteiros urbanos nos que observar distintas mostras de arte urbana (graffitis, murais, stencils, etc) fomentamos a idea de observar dende unha perspectiva feminista, poñendo en práctica os coñecementos adquiridos no laboratorio, trasladando os debates á rúa, a través da súa (re)descuberta como plataforma de expresión e reivindicación política. Co fin de introducirnos no contexto artístico local, rachando estereotipos desde a análise de expresións artísticas que habitan a cidade, desenvolvéronse dous roteiros urbanos.

Elas tamén pintan

E chegaba o momento de crear e compartir, para o ca xerouse un espazo destinado á creación e experimentación artística en colectivo. O obxectivo foi o de dotar ás participantes de ferramentas e técnicas creativas para mudar o espazo público en clave feminista e desde unha perspectiva contextual, en dúas fases diferenciadas:

Unha análise contextual, centrada na investigación colectiva do espazo. Para iso, fixéronse pescudas de campo e contactouse con ARELAS (Asociación de Familias de Menores Trans*), Avante LGTBIQ+ Compostela e Tamborililás - Batukada Feminista, entidades representativas da diversidade do movemento feminista na cidade, co fin de coñecer, de primeira man, as reivindicacións de parte do colectivo LGTBIQ+ compostelá. Ademais, as persoas participantes tamén puideron coñecer as reivindicacións dos colectivos Orgullo Tolo! e Resistencia en Terra Allea a través de espazos virtuais que permitiron incorporar unha mirada máis interseccional ás conversas e debates suscitados.

A fase de creación artística promoveu a elaboración de bosquexos murais, elaborados en encontros creativos públicos e colectivos.

Mural 1 Mural 2 Mural 3 Memoria Elas Tamén Pintan 2017 e 2018 Memoria Elas Tamén Pintan 2021