Boasemente

2020

Boa Noite

ODS10 Reducion Desigualdades, ODS11 Cidades Comunidades Sostibles, ODS01 Fin Pobreza, ODS02 Fame Cero

Desde Boasemente damos un novo paso creando unha liña de acción baseada na Economía Circular. Promovemos a agricultura rexenerativa a nivel local compostando, cultivando e creando hortos urbanos a partir de madeira descartada

E-mail: tauboanoite@gmail.com 

A nosa cidade precisa dar un paso máis cara a sostenibilidade

Esta micro experiencia busca pór solución a tres problemáticas que atopa a nosa asociación Boanoite.

En primeiro lugar, queremos fomentar a integración de persoas en risco de exclusión social a través do emprendemento. Desexamos crear unha actividade comprometedora que consiga motivar aos propios usuarios do fogar Boanoite a emprender e tomar iniciativas. Buscamos a forma de unir aos usuarios do Fogar coas familias da cidade que viron como a súa situación de pobreza e exclusión se agravou.

Doutra banda, queremos terminar coa dificultade de acceso a produtos frescos tanto para as persoas que residen no Fogar Boanoite, como para as familias que se atenden desde o proxecto, xa que as doazóns de comida consisten, na súa maioría, en alimentos non perecedoiros.

Por último, Boasemente busca a creación de alianzas coas entidades da Coruña co obxectivo de impulsar un modo de vida sustentable desde unha perspectiva social.

Crear actividade e coidar a nosa comunidade a partir de accións baseadas na economía circular

A vontade de fomentar a integración de persoas en risco de exclusión social a través do emprendemento e a promoción da compostaxe e a agricultura urbana na cidade da Coruña tradúcese na necesidade dunha primeira etapa de formación.

En Boasemente desenvólvense talleres de carpintaría, horticultura e compostaxe, que se complementan con visitas a proxectos de reciclaxe e hortos urbanos. Con esta actividade buscamos o compromiso das usuarias do Fogar Boanoite para implicarse na Economía Circular da nosa cidade e ser partícipes do seu propio proxecto. Os talleres, visitas e diferentes formacións crearán unha rede que agrupará a aqueles entes que traballan no ámbito da economía circular, a reciclaxe e a labranza cos grupos da nosa cidade en risco de exclusión social. Desta forma traballarase conxuntamente coñecendo as dificultades de ambas as partes e chegando a acordos comúns.

Doutra banda, fabricaremos os compostadores e os bancais que se utilizarán para crear o horto urbano do Fogar Boanoite. O resultado destas actividades porá solución á falta de alimentos frescos nas doazóns da cidade

Creación de compostadores e hortos urbanos polos usuarios do Fogar

Creáronse dous hortos en zonas estratéxicas para a actividade da entidade.
En primeiro lugar, creouse un horto urbano no patio do Fogar Boanoite. A localización abarca unha área delimitada tanto para a plantación de plantas aromáticas e verduras de tempada, como unha zona anexa para a colocación de bancales co fin de proporcionar maior luz solar á plantación segundo a súa natureza e necesidades. 


En segundo lugar, crearase un segundo horto no patio lateral da Igrexa dos Pais Franciscanos. Neste segundo horto elaborarase a principal actividade educativa en alianza co Colexio Pais Franciscanos.
Por último, os compostadores terán a súa localización en ambas as zonas, sendo os primeiros utilizados polos usuarios do Fogar Boanoite e os segundos para fomentar e educar aos alumnos e usuarios do comedor do colexio no seu uso. 
Os produtos obtidos no horto urbano están a ser actualmente repartidos entre as familias necesitadas da Coruña grazas ao equipo de boatarde.